Welkom op de website van DE KOEPEL, medisch centrum te Oostkamp.

 

map.png

 

- U KUNT BIJ ONS OOK MET BANCONTACT BETALEN!

Vanaf maart 2018 komt zelfstandig vroedvrouw JULIE DEFRUYT ons team versterken.
Een eerste info-sessie over zwangerschap staat gepland op 8 maart, om 20u in De Koepel.
Inschrijven hiervoor kan via het secretariaat

Vanaf oktober 2017 verwelkomen we dr. ANNIEK DE BAETS als kinderpsychiater in ons team.
Een afspraak maken met haar kan telefonisch of per mail via het secretariaat.

Charlotte Vanoverbeke heeft sinds kort ons team verlaten.
Hierdoor zijn wij momenteel op zoek naar een zelfstandig LOGOEPDIST(E).
Aarzel niet om bij interesse contact met ons op te nemen!

ONLINE AFSPRAKEN

Een afspraak maken is mogelijk telefonisch of via ons online afsprakensysteem.

We rekenen 20 minuten per afspraak. Indien u denkt meer tijd nodig te hebben of indien u met meerdere personen op afspraak komt, gelieve dan een dubbele afspraak te maken. Zo bent u zeker dat de dokter voldoende tijd voor u heeft.

Indien het niet meer mogelijk is om online een afspraak te maken, gelieve dan telefonisch contact op te nemen!

 

VOORSCHRIFTEN EN ATTESTEN

Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe.
Help de artsen eraan herinneren dat zij u tijdens uw raadpleging voldoende voorschriften meegeven om de tijd tot uw volgende raadpleging te overbruggen.

Voor het invullen van attesten hebben de artsen informatie en tijd nodig, daarom dient u ook hiervoor op afspraak te komen. De artsen mogen enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid, vraag daarom enkel wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.
Attesten met terugwerkende kracht zijn onmogelijk.
 

   

Kanunnik Duboisplein 4
8020 Oostkamp

Tel:   +32 50 36 36 46
Fax:  +32 50 36 36 16
Mail: secretariaat@dekoepel.be

Wachtdienst week en weekend:  1733