Een afspraak maken met de HUISARTSEN:

Online afspraak maken: klik hier

Telefoon: 050 36 36 46

We voorzien 20 minuten per consultatie bij de huisarts. 

Indien u met meerdere personen komt of denkt meer tijd nodig te hebben, maak dan een dubbele afspraak.

---------

CORONAVIRUS COVID-19

Heeft u koorts en/of verkoudheidssymptomen of luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) neem dan eerst telefonisch contact op met uw huisarts. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. Uw huisarts kan, in deze uitzonderlijke tijden, een telefonische consultatie doen en de ernst van uw klachten proberen in te schatten om daarna te handelen volgens de laatste richtlijnen. 

Noodplan huisartsgeneeskunde afgekondigd (17/3/20)

Alle huisartsen moeten alle geplande maar niet-urgente zorg uitstellen. Op deze manier kan maximale capaciteit vrijgemaakt worden voor de telefonische triage van mogelijk COVID19-besmette patiënten.

Gelieve niet dringende zaken zoals een routine bloedafname, een pilvoorschrift, ... uit te stellen. Neem telefonisch of via e-mail contact indien u voorschriften nodig heeft, zodat we continuïteit van de zorg voor u kunnen garanderen.

Voor info : www.info-coronavirus.be/nl

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

• Was regelmatig je handen.

• Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.

• Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.

• Blijf thuis als je ziek bent.

-----------------------

Afspraak maken met één van onze paramedici:

klik hier voor een overzicht

 

050 36 36 46

Kanunnik Duboisplein 4
8020 Oostkamp

©2018 by Medisch Centrum 'De Koepel'. Proudly created with Wix.com