Witte bloemen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Telefoonnummers, openingsuren en praktijkwerking

 

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS & WEBSITES

De Koepel: 050/ 36 36 46   -   www.dekoepel.be

AZ Sint-Lucas: 050/ 36 91 11    -     www.stlucas.be

AZ Sint-Jan: 050/ 45 21 11     -     www.azsintjan.be

Wachtdienst Huisartsen: 1733    -    Informatiebrochure

Wachtdienst Apotheek: 0903 99 000 (1.5€/min)   -   www.apotheek.be

Wachtdienst Tandartsen: 0903 39 969 (1.5€/min)    -    www.tandarts.be

Antigifcentrum: 070 24 52 45

Zelfmoordpreventie: 02 649 95 55

Kinder- en jongerentelefoon: 102 - brievenbus@kjt.org 

PRAKTIJKINFORMATIE

We voorzien 20 minuten per consultatie bij de huisarts. 

Indien u met meerdere personen komt of denkt meer tijd nodig te hebben voor specifieke problemen of onderzoeken: maak dan een dubbele afspraak.


Betalen met Bancontact is mogelijk. 

De huisartsen zijn bereikbaar in de week van 8u tot 19u en op zaterdag van 8u tot 10u30. 

Tussen 11u45u en 14u is de praktijk gesloten. We zijn dan enkel telefonisch bereikbaar voor dringende zaken.

De openingsuren van het secretariaat vindt u onderaan deze pagina. Gelieve zoveel mogelijk gebruik te maken van deze uren voor afspraken en algemene informatie. 

U kunt steeds de arts van uw keuze raadplegen, behalve bij spoedgevallen, huisbezoeken gevraagd na 10u30, bij een volzette agenda of bij afwezigheid van de gevraagde arts. Dan staat de beschikbare arts voor u klaar.

ATTESTEN EN VOORSCHRIFTEN

Voorschriften en attesten zijn enkel bij de arts te verkrijgen. Het is wettelijk niet toegelaten om telefonisch attesten te schrijven. 
Vraag dus voldoende voorschriften mee tijdens de consultatie. 
Attesten invullen vraagt medische informatie en tijd, maak ook hiervoor dus een afspraak bij uw huisarts.

OPENINGSUREN

De praktijk is elke werkdag open van 8u tot 19u. 

Op zaterdag van 8u tot 10u30 (niet in de zomervakantie).

Tussen 11u45 en 14 zijn we telefonisch bereikbaar voor dringende oproepen.

Het secretariaat is elke dag aanwezig van 8u tot 11u45 en van 14u tot 19u. 

Gelieve zoveel mogelijk van deze uren gebruik te maken voor afspraken, administratieve zaken of algemene informatie.

IMG_20181102_130413.jpg