DE KOEPEL

Groepspraktijk van huisartsen en paramedici

------------

CORONAVIRUS COVID-19

Heeft u koorts en/of verkoudheidssymptomen of luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) neem dan eerst telefonisch contact op met uw huisarts. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. Uw huisarts kan, in deze uitzonderlijke tijden, een telefonische consultatie doen en de ernst van uw klachten proberen in te schatten om daarna te handelen volgens de laatste richtlijnen. 

Noodplan huisartsgeneeskunde afgekondigd (17/3/20)

Alle huisartsen moeten alle geplande maar niet-urgente zorg uitstellen. Op deze manier kan maximale capaciteit vrijgemaakt worden voor de telefonische triage van mogelijk COVID19-besmette patiënten.

Gelieve niet dringende zaken zoals een routine bloedafname, een pilvoorschrift, ... uit te stellen. Neem telefonisch of via e-mail contact indien u voorschriften nodig heeft, zodat we continuïteit van de zorg voor u kunnen garanderen.

Voor info : www.info-coronavirus.be/nl

Preventie

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

• Was regelmatig je handen.

• Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.

• Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.

• Blijf thuis als je ziek bent.

----------

Bij De Koepel staat u als patiënt centraal. Wij proberen u optimale, persoonlijke en wetenschappelijk onderbouwde zorg te bieden door een goede en daadwerkelijke samenwerking, zowel binnen als buiten ons medisch centrum.

Elke medewerker kan uiteraard ook onafhankelijk van elkaar geraadpleegd worden. Zo hoef je niet bij de huisarts van De Koepel op raadpleging te komen als je beroep wil doen op één van de paramedici, en omgekeerd.

 

HUISARTSENPRAKTIJK

Waarvoor kan je zoal bij je huisarts terecht?

Arts die de bloeddruk van oudere patiënt

PREVENTIE & GEZONDHEIDSPROMOTIE

Hart- en bloedvaten
Kankeropsporing (Borst, dikkedarm, baarmoederhals)
Baarmoederhalsuitstrijkje
Gezonde levensstijl
Rookstop
Reisadvies
...

Kinderarts onderzoekt Infant

ALGEMENE GENEESKUNDE

Wetenschappelijk onderbouwde persoonlijke zorg voor jong en oud
Electrocardiogram (EKG)
Spirometrie (longfunctietest)
Cryotherapie
Hechtingen en kleine ingrepen
Samenwerken met eerste lijn en specialisten
...

Hand op Bump

OPVOLGING ZWANGERSCHAP

Opvolgen voor, tijdens en na de zwangerschap in samenwerking met de vroedvrouw en de gynaecoloog.
Zwangerschapswens
Risicoinschatting
Preventie
...

Oudere vrouw en haar verzorger

CHRONISCHE EN ACUTE ZORG

Chronische ziekten
vb. Diabetes- en Nierzorgtraject
Acute zorgen
vb. hechtingen
Psychosociaal welzijn
...

 

050 36 36 46

Kanunnik Duboisplein 4
8020 Oostkamp

©2018 by Medisch Centrum 'De Koepel'. Proudly created with Wix.com